REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

O zmianach na polskim rynku w segmencie produktów ekskluzywnych oraz dynamice rynku w sektorze handlowym rozmawiamy z Ewą Ścierzyńską, zastępcą prezesa ds. handlu i marketingu w firmie Instal-Projekt.

- Jak Pani ocenia przybierającą na znaczeniu sprzedaż internetową? Jaką wartość dla branży ma obecnie ten kanał dystrybucji?

Internet staje się pierwszym źródłem informacji o produktach i ofercie rynku. Im wcześniej firmy go zmonitorują i profesjonalnie się nim zajmą, tym więcej mogą na tym zyskać. Jeżeli chodzi o Instal-Projekt w sprzedaży internetowej, to na daną chwilę nie podejmujemy żadnych większych działań. Oczywiście nasze produkty są w sklepach internetowych. Dzieje się to najczęściej poza naszą wiedzą, ponieważ sklepy kupują nasze produkty u naszych klientów-hurtowni. Dlatego nie do końca jesteśmy w stanie zbadać ile naszych produktów sprzedało się przez internet. Z pewnością jednak znaczenie internetu w sprzedaży wyposażenia łazienek będzie rosło.

- Jakie inne istotne zjawiska porządkują bądź też dezorganizują obecnie branżowy rynek?

Moim zdaniem branża powinna się bardziej zorganizować. Istniejące stowarzyszenia jak dotychczas nic nie wnoszą. W naszej branży spory o to, czy targi mają odbyć się w styczniu czy w kwietniu i czy mają się nazywać "x" czy "y" to kwestie trzecio- i czwartorzędne. Organizacje branżowe powinny pracować nad tym, aby szybko monitorować rynek w zakresie trendów i popytu. Nasi klienci, czyli hurtownie, jako pierwsi posiadają wiedzę w zakresie sytuacji rynkowej. Problem jest w tym, że te informacje są rozproszone i nie ma do nich dostępu.

Widzę potrzebę zorganizowania systemu, który pozwalałby na przepływ takich informacji między hurtowniami a producentami, a także między poszczególnymi producentami. Takie rozwiązanie byłoby bardzo cenne dla producenta, bo łatwiej byłoby mu planować produkcję i obniżać koszty, a dystrybutorom właściwie zarządzać stanami magazynowymi.

- Dziękuje za rozmowę.
Rekomendowane dla Ciebie